Farmy

farma v Hajanech

V Hajanech byla v roce 2011 postavena nová stáj s kapacitou 292 ks dojnic společně s rybinovou dojírnou Farmtec a v zimě 2011-2012 přebudován starý čtyřřadý kravín na volné ustájení s porodnou. Máme zde ustájeno 460 krav, 40 vysokobřezích jalovic a 60 telat na mléčné výživě.

Krmná dávka je složena z konzervovaného krmiva (kukuřičná siláž, travní a jetelotravní senáž), doplněná koncentrovaným jadrným krmivem, minerální přísadou a případně dalšími doplňky, podle aktuální potřeby zvířat. Vše je smícháno v krmném voze a dvakrát denně zakládáno na krmný stůl.
Hajany
Kocelovice
Zahorčice
Aktuality
jídelníček
vrtání studny na farmě v Hajanech
Pozvánka na členskou schůzi