Rostlinná výroba

Hajany
Kocelovice
Zahorčice
Aktuality
jídelníček
Farmy
Pozvánka na členskou schůzi
vrtání studny na farmě v Hajanech
Osevní plochy zemědělských plodin v roce 2014 v ha
Celkovou plochu 1202 ha zemědělské půdy tvoří orná půda na 839 ha a zbylých 363 ha jsou louky. Produkce rostlinné výroby je tvořena tržními plodinami a produkcí krmiv pro živočišnou výrobu. Hlavní tržní plodinou je pšenice, kterou doplňuje řepka ozimá. Produkci krmiva pro živočišnou výrobu tvoří pěstování krmných obilovin do krmného fondu a výroba siláže a senáže. Kukuřičná siláž a travní a jetelotravní senáž je uložena v betonových silážních žlabech.